• EOS Polymer Powder | © EOS

Material för industriell 3D-utskrift

Från innovativa polymerblandningar och mångsidiga legeringar: EOS material inom additiv tillverkning utgör en stabil bas för effektiv deltillverkning i många olika branscher.

Råmaterialen är precis lika viktiga för additiv tillverkning (AT) som för traditionella tillverkningsprocesser. Computer-aided design (CAD-system), intrikata montagemetoder skikt för skikt, och exakt laser-3D-utskrift skulle inte producera robusta, förstklassiga delar utan briljanta material inom additiv tillverkning.

Vi på EOS vet hur viktigt det är att välja material som klarar kraven i kundens tillämpning och arbetsmiljö. De material för additiv tillverkning som vi erbjuder utvecklas enligt följande filosofi: exakt rätt material är viktigt — ett nästan-lika-bra-alternativ duger inte.

Titta igenom de polymer-, metall- och legeringsmaterial som är tillgängliga från EOS för 3D-utskrift, och gå igenom deras tekniska egenskaper, styrkor och huvudtillämpningar. Pulvren har genomgått mycket stränga kvalitetskontroller i varje fas v leveranskedjan, och har formulerats för att på ett effektivt sätt tillverka dina komponenter tillsammans med EOS 3D-utskriftssystem och programvara.

Metallmaterial inom additiv tillverkning

De delar som tillverkas med metall inom additiv tillverkning utgör några av de mest spännande projekten på området. Metallpulver har blivit en del av en mycket spännande utveckling i olika sektorer, från flyg och hälsovård till energi och fordon.

EOS är globalt erkänd ledande inom 3D-utskrift i metallDMLS-teknologi. De metallpulverval som vi erbjuder är framtagna med avseende på den revolutionerande tekniken med additiv tillverkning. I vårt utbud finns mer än 20 metaller: många är legeringar eftersom kraven i DMLS-processen och de färdiga delarnas miljöer ofta kräver fysiska och kemiska egenskaper som uppnås när man mixar flera metaller. Men vissa rena metaller kan levereras till specialtillämpningar. EOS experter strävar hela tiden efter att utöka metallpulversortimentet för att göra DMLS-teknologin kompatibel med ännu fler metaller och legeringar.
 

Additiva legeringar

Det är ingen överdrift att säga att genialiteten i legeringsframtagning har förändrat världen för alltid. I enlighet med denna innovationskänsla arbetar EOS material- och metallurgiexperter ständigt med att utveckla och raffinera legeringar för morgondagens värld.

Stållegeringspulver - med högt korrosionsmotstånd, draghållfasthet och hållbarhet vid formning till färdiga delar - utgör en stor del av materialutbudet från EOS inom additiv tillverkning. Vi erbjuder formler med rostfritt stål, idealiska för en stor mängd tillämpningar, från skeppsbygge till smycketillverkning. För mer specifika användningsfall erbjuder vi sätthärdning och verktygsstål.

Andra legeringar från EOS sträcker sig från mycket mångsidiga nickel- och aluminiumpulver till titan och koboltkrom med anmärkningsvärd hårdhet och draghållfasthet.

 

Renmetallpulver

EOS 3D-skrivare för metall är kompatibla med flera pulvriserade rena metaller:

Volfram: denna tunga, extremt värmeresistenta refraktära metall är mycket viktig för sofistikerade bildgivande utrustning, inkl. röntgen.

Koppar: EOS tekniker och metallurgiker har på senare tid börjat arbeta med pulvriserad ren koppar. Koppar- och kopparlegeringsdelar tillverkade additivt är extremt uppskattade inom flyget - eller andra tillämpningar som kräver hög elektrisk och termisk konduktivitet.

Framgångsrika metalltillämpningar Läs mer på vår internationella webbplats

Polymermaterial inom additiv tillverkning

Plast har varit viktigt inom additiv tillverkning ända sedan teknologin såg dagens ljus. De imponerande mekaniska och kemiska egenskaperna hos dessa pulver gör dem idealiska för additiv tillverkning (AT). Dessa egenskaper ger 3D-utskrivna plaster och polymerer en fördel i deras huvudtillämpningar, såsom flyg, medicinsk teknik, snabb prototypframtagning, framtagning av viktiga branschkomponenter etc. 

EOS använder selektiv lasersintring (SLS) 3D-utskriftsprocess i våra branschledande plastskrivare. Precis som med våra metallpulver genomgår plasterna och polymererna ett omfattade kvalitetssäkringsprogram, våra experter bedömer inte bara själva materialen utan tillverkar också testdelar så att de skall få en mer detaljerad bild av egenskaperna i faktiska användningsförhållanden. 

Polyamid

EOS har två nylonpulver för teknologin med additiv tillverkning: vit polyamid 12 (det mest testade materialet för additiv tillverkning som är tillgängligt på marknaden) samt polyamid 11. Polyamider i båda kategorierna används för snabb prototypframtagning, för fordon och flyg. EOS erbjuder flamhämmande varianter av polyamid 12, och har ett klimatneutralt pulver av polyamid 11 för kunder som vill maximera hållbarheten.
 

PAEK

För tillämpningar som kräver polymerer som inte bara är flamhämmande utan brandsäkra, är polyaryleterketoner (PAEKs) ett idealiskt val. De används alltmer i tillämpningar inom fordon, flyg, tåg och industri. Eftersom PAEK-polymerer är biokompatibla och steriliserbara har de blivit populära inom medicinteknikbranschen för framtagning av implantat.
 

Termoplastiska elastomerer

Tack vare sina glödgningsegenskaper är termoplastiska elastomerer (TPE) användbara i många sammanhang där böjning utan brott är en kritisk faktor. Som exempel kan vi nämna skodon och sportutrustning, fordonsslangar och packningar, samt delar som traditionellt tillverkas med skum eller polyvinylklorid (PVC).

Framgångsrika polymertillämpningar Läs mer på vår internationella webbplats

Hitta rätt material för additiv tillverkning för just din tillämpning.

Om du är imponerad av det du har läst hittills när det gäller mångsidigheten och effektiviteten hos material inom additiv tillverkning, så kan vi berätta mer.
Hitta rätt material för din produktion. Vi finns här för dig.