• 3D printed lightweight gearwheel | © EOS

Rådgivning och utbildning inom additiv tillverkning

Att vara pionjär inom additiv tillverkning betyder inte bara att våra tekniska lösningar präglas av det expertkunnande vi har samlat på oss genom åren. Det betyder också att vi överför denna kunskap till våra kunder i koncentrerad form.

Välj exakt det stöd du behöver: via våra kostnadsfria webbinarier och instegsnivå-kurserna vid Additive Minds Academy erbjuder vi grundläggande kunskaper om AT och industriell 3D-utskrift. 

Eller kontakta våra Additive Minds konsulter, som kan ge dig stöd både vid implementering av specifika projekt och konfiguration av en digital fabrik.

Läs mer om våra rådgivnings- och utbildningstjänster på vår internationella webbplats.