• EOS Polymer Powder | © EOS
    Material inom additiv tillverkning

    Plastmaterial för 3D-utskrift

Ett stort sortiment med material och validerade parameteruppsättningar  för optimala produktegenskaper

Inom EOS har vi briljant materialexpertis och ett stort sortiment med mycket avancerade plast- och polymermaterial (3D-utskriftsmaterial) för lasersintring inom additiv tillverkning. Våra material, system och processparametrar för 3D-utskrift är perfekt avstämda inbördes. Med rätt EOS-material kan du realisera de önskade egenskapsprofilerna på bästa möjliga sätt för dina produkter. EOS arbetar också fortlöpande med att utveckla sitt sortiment av high-tech-material för att uppfylla särskilda krav från kund. 

Följande 3D-utskrifsmaterial är tillgängliga för additiv tillverkning av plastprodukter: polyamider (PA), polystyrener (PS), termoplastiska elastomerer (TPE), polypropylen (PP) och polyaryleterketon (PAEK). Vi har ett stort urval av EOS-material för produktion av plastkomponenter i processer för additiv tillverkning. Detta gör att man kan tillverka specialprodukter med yppersta kvalitet. 

Vi hjälper dig gärna med rådgivning och stöd, utifrån dina behov, i ditt materialval. Dra fördel av vår mångåriga erfarenhet och våra förstklassiga, testade EOS-material så att du kan uppnå dina design-, utvecklings- och produktionsmål.

Vår materialexpertis, som utökas fortlöpande, erbjuder dig

  • 3D-utskriftsmaterial, system och processparametrar som är perfekt avstämda inbördes för bästa möjliga resultat
  • Mycket stor flexibilitet i design och utveckling
  • Rätt 3D-utskriftsmaterial stödjer de önskade egenskapsprofilerna optimalt för dina produkter
  • Hållfasthet, slagtålighet, temperaturresistans, dimensionsstabilitet eller biokompatibilitet – merparten av kraven uppfylls av EOS-materialen
  • Effektiva produktionsprocesser och mycket sofistikerade material gör det möjligt att tillverkare innovativa komponenter på ett kostnadseffektivt sätt enligt högsta branschstandarder

Vill du ha en personlig offert? Kontakta oss!

Alla EOS-material levereras med ett certifikat som verifierar resultaten av omfattande kvalitetssäkringstester, inte bara av själva pulvret utan även av testdelar som byggs i ett specifikt system med en specifik process.

Internationella standarder för de material som används i additiv tillverkning har ännu inte etablerats, men de är ett krav för produktion. Det är därför som EOS har antagit de välkända Technology Readiness Levels (TRLs) för 3D-utskrift – för första gången i branschen.

Denna klassificering ger full transparens avseende produkternas mognadsnivå, men ger också förutsebara resultat och högre grad av repeterbarhet och tillförlitlighet, samt ett informerat val av material för varje tillämpning.