Om EOS Vilka vi är, och vad som gör oss speciella

EOS levererar ansvarstagande tillverkningslösningar via industriell 3D-utskriftsteknologi till producenter världen över. Genom att förbinda en högkvalitativ produktionseffektivitet med banbrytande innovation och hållbarhetspraxis vill det oberoende företaget, etablerat 1989, forma framtiden för tillverkning. EOS har åtagit sig att uppfylla kundernas behov och att agera ansvarsfullt för vår planet, med ett plattformsdrivet digitalt värdenätverk av maskiner och ett holistiskt utbud av tjänster, material och processer.   

 

Ansvarstagande tillverkning och hållbarhet: det är de styrande principerna för allt vi gör hos EOS, både internt och externt. Våra kunder och deras behov står i fokus för all vår verksamhet.  

EOS världsledande leverantör av teknologi och lösningar inom industriell 3D-utskrift av metaller och plaster. Vi är pionjärer och innovatörer för integrerade lösningar inom additiv tillverkning. EOS har, i större utsträckning än andra företag, bemästrat samverkan mellan lasrar och pulvermaterial. Vi kan erbjuda allt du kan behöva från en och samma källa: 3D-skrivare, material och processparametrar. Allting är koordinerat på ett intelligent sätt för att säkra en tillförlitlig och hög komponentkvalitet och ett avgörande konkurrensförsprång för våra kunder. I vårt utbud ingår även service och omfattande rådgivning över hela världen.

Powder World Map | © EOS

Här finns vi
Representation över hela världen

läs mer

Framtidens produktutveckling och -tillverkning

Vår teknologi kan på ett radikalt sätt omforma hela industrivärdekedjan och skapa framtidens produktionsvärld. Designfrihet och anpassning, hållbarhet, snabb produktutveckling, samt kostnadsfördelarna bestämmer takten för en flexibel produktion, både idag och imorgon.

Komponentanpassningar kan enkelt realiseras digitalt redan nu, och sedan fysiskt under produktutvecklingsfasen - enbart genom att anpassa 3D-data. Detta minimerar också antalet utvecklingscykler och gör att hållbara produktinnovationer kan implementeras snabbt och till lägre kostnader. Omfattande funktionsintegration, t.ex. fjäder- eller gångjärnsmontering, kan byggas in direkt i komponenterna. Komplicerade strukturer kan skapas utan verktyg, samtidigt som underkomponenterna reduceras till ett minimum.

Våra system för industriell 3D-utskrift gör det möjligt att snabbt reagera på behoven på föränderliga marknader, och håller jämna steg med trenderna, som den ökande anpassningen av slutprodukter.