• 3D printing process | © EOS
    Additiv tillverkning, lasersintring och industriell 3D-utskrift

    Hur fungerar additiv tillverkning?

Vad är additiv tillverkning?

Inom additiv tillverkning läggs material på skikt för skikt i exakta geometriska former på basis av en CAD-modell. Detta till skillnad från traditionella tillverkningsprocesser som inbegriper fräsning, snideri eller annan materialavverkning för att få fram ett föremål. Begreppen 3D-utskrift och additiv tillverkning används ofta synonymt. Men egentligen måste man skilja mellan dem: 3D-utskrift är det vardagligare begreppet. Additiv tillverkning avser den generella produktionsprocessen - produktiion av föremål genom tillsättande av material - där olika processer som snabb prototypframtagning, snabb verktygstillverkning eller massanpassning kan ingå.

Fördelar med additiv tillverkning

Additiv tillverkning kan erbjuda ditt företag en viktig konkurrensfördel. Reservdelstillverkning on-demand direkt på plats minskar ned lagren och flaskhalsar i leveranskedjan. Lättviktsdesign innebär mindre material, mindre energi, lägre kostnader. Kundanpassning och funktionsintegration möjliggör en snabb respons på kundens krav.

Vi har använt EOS-teknologi i mer än åtta år, och erfarenheterna har alltid vara positiva. Vid rätt användning ger designfriheten stora fördelar som ger våra kunder marknadsfördelar av snart sagt oöverträffat slag.

Hannes Kuhn | Managing Director | Kuhn-Stoff GmbH & Co KG 

Vår framtidsinriktade teknologi

Inom EOS arbetar vi med en teknologi med additiv tillverkning genom pulverbäddsfusion. I den här processen skapas en CAD-modell, skärs virtuellt i tunna skivor och konverteras till en fil som 3D-skrivaren kan läsa. För utskriftsprocessen appliceras ett tunt skikt av det önskade pulvermaterialet till en byggplattform. En kraftfull laserstråle smälter sedan pulvret på de exakta platser som har specificerats av datormodellen. Ett nytt pulverskikt appliceras och smälts ihop med det underliggande skiktet med laser. På det sättet skapas den slutliga produkten, skikt för skikt.

Kostnadseffektivitet: är industriell additiv tillverkning verkligen något att satsa på?

Industriell 3D-utskrift kan vara ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella produktionsprocesser på många områden. De viktigaste kostnadsfaktorerna är:

03_cost_reduction

Kostnadseffektiv produktion av delar, även i serietillverkning

34_flexible_production

Minskade kostnader för produktion och lagerhållning av reservdelar genom lokal tillverkning on-demand

58_time_savings

Snabbare produktutveckling och prototypframtagning ger fördelar i konkurrensen

16_knowhow

Helt ny produktutveckling, bortom verktygsuppsättning eller vaxmodeller

3D-utskriftstillämpningar 

Det ursprungliga användningsområdet för additiv tillverkning av först och främst snabb prototypframtagning; man kunde då skynda på produktutveckling och marknadsintroduktion väsentligt. Men sedan dess har industriell 3D-utskrift blivit en viktig del av serietillverkningen. EOS är en av pionjärerna i denna utveckling.

Additiv tillverkning banar väg för nya möjligheter i krävande branscher, t.ex. sjukvård, fordon, mobilitet och flyg, samt på massmarknader som livsstils- och konsumentvaror, industri och produktion. Additiv tillverkning erbjuder många konkurrensfördelar och skapar en hållbar grund för framtiden.

På vår internationella webbplats hittar du ett antal imponerande exempel på framgångar med EOS-teknologin.

Läs mer om additiv tillverkning på vår Additive Snack podcast

Kontakta oss - vi hittar en perfekt lösning för dina behov