• EOS P-Room | © EOS

Industriell 3D-skrivare: integrerade lösningar från en och samma källa

Hitta idealisk industriell 3D-skrivare för just dina behov

EOS industriella 3D-skrivare erbjuder många olika teknologier och processer. Det kan vara komplicerat att välja det som passar de enskilda behoven.
Additiv tillverkning producerar 3D-objekt genom att fästa material skikt för skikt. Processen med selektiv smältning av pulvermaterialet är mycket känslig. EOS är en av pionjärerna inom industriell 3D-utskrift och har perfektionerat pulverbäddsmetoden under de senaste 30 åren. 

Våra teknologier DMLS och SLS garanterar tillverkningsresultat som uppfyller ett stort antal branschkrav avseende dimensionsnoggrannhet, ytkvalitet och stabilitet.

Metall, plast eller komposit - vi har rätt material och rätt industriell 3D-skrivare för just dina behov.

Industriell 3D-skrivare: integrerade lösningar från en och samma källa

Varför välja EOS?

EOS är den idealiska partnern för tillverkande företag som förlitar sig på industriella 3D-skrivare. Komponenterna i vårt modulbaserade sortiment är perfekt avstämda med varandra och kan kombineras efter behov. Därför passar de lika bra för nybörjare inom industriell 3D-utskrift, som komplement till befintliga teknologier.

Vi stödjer kunderna längs hela resan, från insteget i additiv tillverkning, mot produktionsklar fabrik. EOS erbjuder kompletta lösningar från en och samma källa: system, material och processparametrar som kompletteras av global service och omfattande kundrådgivningstjänster. Alla element är koordinerade på ett intelligent sätt för att säkra en tillförlitlig och hög komponentkvalitet och ett avgörande konkurrensförsprång för våra kunder.

Vi erbjuder inte bara enskilda produkter, utan även integrerade lösningar, på basis av ett omfattande, varierande och kvalitetsinriktat ekosystem med kraftfulla partners.

Optimera din additiva tillverkning med våra intelligenta end-to-end-lösningar

30_system_availability

Vi erbjuder högproducerande 3D-utskriftsplattformar för additiv tillverkning av plast- och metalldelar - från prototyp till serieproduktion.

12_laser

Vi har mer än 30 års erfarenhet av processutveckling. Vår sofistikerade kombination av laser och pulvermaterial är helt unik i världen för additiv tillverkning.

04_customization

Vi lägger vikt vid kraftfulla samarbeten och rådgivning, från applikationsdesign och datagenerering, till deldesign och efterbehandling. Vårt globala nätverk innefattar erfarna, kompetenta specialister för varje steg i processen.

07_digital

Vi realiserar flexiblare och effektivare produktionsprocesser genom den fullständiga integrationen med industriell 3D-utskrift. Det gör det möjligt för oss att utveckla omfattande tillverkningslösningar för hela industrivärdekedjan, inkl. Industry 4.0.

Vi har rätt material för din tillämpning.

Materialen spelar en avgörande roll för tillverkningskvaliteten. Vi har ett stort sortiment med sofistikerade plast- och metallmaterial för industriell 3D-utskrift och säkerställande av konsistent kvalitet för varje batch med flerdimensionell kvalitetsstyrning. Vi erbjuder ett omfattande materialsortiment med olika egenskaper och certifieringar. Det gör det möjligt för dig att realisera de riktade egenskapsprofilerna hos dina produkter på bästa möjliga sätt.

Kontakta oss idag. Hitta rätt lösningar för just dina behov!