• EOS Metal Powder | © EOS
    Material inom additiv tillverkning

    Metallpulver för 3D-utskrift

DMLS metallmaterials för EOS 3D-skrivare

EOS erbjuder ett stort sortiment med high-tech-material, framtagna specifikt för 3D-utskrift i metall med hjälp av vår DMLS-teknologi.  Vår kvalitetskontrollerade materialförsörjningskedja – från källa till leverans – säkerställer regelefterlevnad, partispårbarhet, flexibla volymer och snabba leveranser. Alla våra material, processparametrar och 3D-skrivare för metall är optimalt avstämda för att kunna leverera önskade komponentegenskaper i tillverkningen, tillförlitligt och repeterbart. Vi kallar detta för EOS Quality Triangle, vilken är unik för vår DMLS-teknologi: en välbeprövad teknologi för pulverbäddsfusion för additiv tillverkning i metall.

Idag har EOS i sitt sortiment drygt 20 legeringar och drygt 70 validerade processer för alla våra DMLS-system. Utbudet omfattar aluminium, koboltkrom, nickelbaserat, refraktär metall, rostfritt stål, verktygsstål och titanlegeringar. Detta ger utrymme för en mängd tillämpningar för additiv produktion med önskad delkvalitet. 

Vårt team med material- och metallurgiexperter vidareutvecklar DMLS-materialen löpande på basis av kundernas behov och feedback. Våra utvecklingsteam arbetar med en mängd framtidsmaterial såsom brons, ren koppar, metalliskt glas, lättviktslegeringar etc.

 

Välj bland våra kvalitetskontrollerade 3D-material och dra fördel av vårt materialkunnande. Vi hjälper dig gärna i sökandet efter rätt material så att du kan uppnå dina design-, utvecklings- och produktionsmål.

Vårt omfattande utbud, samt materialexperterbjudande inom 3D-utskrift

47_certified

Kvalitetskontrollerad materialleveranskedja med regelefterlevnad, partispårbarhet, flexibla volymer och snabba leveranser

56_diamond

3D-material, processparametrar och system som är optimalt inbördes avstämda, vilket möjliggör ekonomisk produktion av innovativa delar

30_system_availability

Robust, tillförlitlig, repeterbar delkvalitet som uppfyller de mest krävande branschstandarderna

62_training

Support genom vårt eget expertteam som hjälper dig att hitta bästa möjliga lösning för just dina krav

Technology Readiness Level (TRL) 

EOS erbjuder det mest omfattande sortimentet av material med drygt 20 legeringar och drygt 70 validerade processer för våra system. Utbudet omfattar aluminium, koboltkrom, nickellegeringar, refraktär metall, rostfritt stål, verktygsstål och titan.

Våra utvecklingsteam arbetar med en mängd andra material såsom brons, ren koppar, kopparlegeringar, metalliskt glas, lättviktslegeringar etc.

Vi har drygt 30 års expertis inom DMLS när gäller kombinationer och ömsesidiga beroenden mellan förstklassiga metallpulver, processparametrar och system – EOS Quality Triangle – innebär större förtroende för att varje AT-del byggs med integritet och att support kan levereras för alla branscher och tillämpningar.

För bättre tydlighet och transparens har EOS antagit de välkända Technology Readiness Levels (TRLs) för 3D-utskrift – återigen för första gången i branschen. 

TRLs har konsoliderats i två produktkategorier:

  • Premiumprodukter erbjuder högvaliderade data plus hög repeterbarhet
  • Kärnprodukter testas och provas även de, men eftersom de inte är lika mogna har de endast basdata

EOS anpassade material och tjänster

Söker du efter skräddarsydda material för din tillämpning? Eller mer data för enklare kvalificering?

Utöver vårt omfattande utbud har vi även lösningar som är skräddarsydda för kundens specifika behov och krav. Det kan röra sig om allt från genomförbarhet till fullständig validering, inkl. alla erforderliga efterbehandlingssteg. EOS Technology Readiness Levels (TRL) erbjuder ett ramverk för utvecklingen.

  • NYA MATERIAL: är det särskilda egenskaper du tänker på i samband med din användning, och materialfrågan är öppen? Eller behöver du ett material som inte finns i vårt sortiment? Vi kan bygga upp en demo-del som en hjälp till dig att besluta om huruvida materialet/affärstillfället är korrekt. Vi kan då utveckla ett nytt material eller process på basis av kraven i just din tillämpning.
  • MODIFIERINGAR: behöver du högre produktivitet? En viss ytkvalitet? Modifiering av den rekommenderade värmebehandlingsproceduren? Vi kan modifiera befintliga processer utifrån dina behov.
  • DATAPAKET: behöver du data som stöd i integrationen av DMLS-teknologi i din produktion? Eller vissa komponentegenskaper? Vi kan ta fram data för egenskaper såsom utmattning, korrosion, hårdhet, värmebehandling etc. Kontakta oss, så tar vi fram en lämplig testplan tillsammans.

Behöver du ett speciellt material till din additiva tillverkning?

Vårt webbinarium

Metallmaterial
Mer än bara pulver

Läs mer om metallmaterial och processer inom additiv tillverkning (AT).

till det kostnadsfria webbinariet