Imprint

EOS GmbH

Electro Optical Systems
Robert-Stirling-Ring 1
82152 Krailling / München
Tyskland
Tel. +49 89 893 36-0
E-post info@eos.info

 

 

Management

Dr. Florian Mes
Marie Niehaus-Langer
Nikolai Zaepernick

Företaget registrerat i München HRB 87386
VAT- nr DE 12 933 9753

European Data-Protection Supervisor

Sabina Hrnjica-Ceman
E-post dpo@eos.info

1. Innehåll

Upphovspersonen förbehåller sig rätten att inte vara ansvarig för ämnesområde, korrekthet, fullständighet eller kvalitet hos den lämnade informationen. Ansvarsanspråk avseende skada som uppståtts genom användning av den lämnade informationen, inklusive all slags information som är ofullständig eller felaktig, kommer därför inte att accepteras. 
Alla erbjudanden är icke-bindande och utan åtaganden. Delar av sidorna eller hela webbplatsen inklusive alla erbjudanden och information kan komma att utökas, ändras eller helt tas bort av upphovspersonen utan särskild avisering.

 

2. Hänvisningar och länkar

Upphovspersonen är inte ansvarig för något innehåll som länkats eller dirigerats till från dennes sidor - såvida denne har full kännedom om olagligt innehåll och skulle kun na förhindra besökarna på sin sajt från att titta på dessa sidor. Om skada uppstår genom användning av den information som presenteras här, är det endast upphovspersonen för resp. sidor som är ansvarig, inte den som länkade till dessa sidor. Dessutom är upphovspersonen inte ansvarig för inlägg eller meddelanden som har publicerats av användare av diskussionsforum, gästböcker eller mailinglistor som finns på dennes sida.

 

3. Copyright

Upphovspersonen har inte avsett att använda något copyright-skyddat material för publiceringen, eller om så inte är möjligt, ange copyrighten till resp. objekt. Med förbehåll för copyright till allt material som skapats av upphovspersonen. All duplicering eller användning av objekt såsom bilder, diagram, ljud eller text i andra elektroniska eller tryckta publikationer är förbjuden utan upphovspersonens samtycke.

EOS, Additive Minds, Alumide, Digital Foam, DirectPart, DirectPattern, EOSINT, Laser Profusion, PA2200, PrimeCast och PrimePart är inregistrerade varumärken tillhörande EOS GmbH, åtminstone i Tyskland eller Europa. Autofinish är en pågående varumärkesansökan från EOS GmbH.

 

4. Integritetspolicy

Om det finns möjlighet att meddela personuppgifter eller affärsdata (e-postadresser, namn, adresser) sker detta på frivillig basis. Användning och betalning av alla erbjudna tjänster är tillåten - om och i den mån så är tekniskt möjligt och rimligt - utan uppgift om personuppgifter eller med specifikation av anonymiserade data eller ett alias. Användning av publicerade postadresser, telefon- eller faxnummer samt e-postadresser i marknadsföringssyfte är förbjuden. Utskick av oönskad spam-post beivras.

 

5. Juridisk giltighet för denna friskrivning

Denna friskrivning skall betraktas som en del av den internetplats som du länkades ifrån. Om delar eller enskilda villkor i denna policy inte är lagenliga eller korrekta, påverkas inte innehållet eller giltigheten av andra delar av detta faktum.