• Ford Custom Rim Nut Discussion | © EOS

Inställningar för cookies inom EOS GmbH Electro Optical Systems

När du besöker vår webbplats registrerar vår webbserver temporärt domännamnet eller IP-adressen för den begärande datorn samt åtkomstdatum, klientens filbegäran (filnamn och URL), HTTP-responskoden och den webbplats från vilken du besöker oss, antal bytes överförda under anslutningen och, om tillämpligt, annan teknisk information som vi använder och utvärderar statistiskt för den tekniska behandlingen av webbplatsanvändningen (leverans av innehåll, garanterande av webbplatsens funktionalitet och säkerhet, skydd mot cyberattacker och annat missbruk).
Den tillfälliga lagringen genom systemet av ovannämnd information under sessionens varaktighet är nödvändig för att möjliggöra leverans av webbplatsen till din dator. Vissa av dessa data lagras även i vårt systems loggfiler. Lagring av dessa data tillsammans med IP-adress eller andra av dina personuppgifter äger inte rum.  
Behandlingen äger rum i syfte att fullgöra ett befintligt användningsavtal
med dig i den mån det syftar till den tekniska behandlingen av webbplatsens användning (rättslig grund: art. 6 nr 1 lit. b) GDPR), och för att på andra sätt skydda vårt berättigade intresse av att göra vår webbplats så användarvänlig, säker och tilltalande som möjligt (rättslig grund: art. 6 nr 1 lit. f) GDPR).
Loggfiler raderas efter senast 30 dagar. All annan lagring äger rum efter att informationen har anonymiserats.
Vi använder oss av cookies för att behandla vissa av de ovannämnda uppgifterna. Med ditt samtycke kan vi också komma att använda ytterligare cookies samt Marketing & Analytics-tjänster. Vilka dessa är och vilka rättigheter du har i samband med det, framgår av vår Cookie-Manager.

Våra internetsidor använder sig av ”cookies”. Cookies är små datapaket som inte skadar din enhet. De lagras antingen tillfälligt under sessionens varaktighet (sessions-cookies) eller permanent (permanenta cookies) i din enhet. Sessions-cookies raderas automatiskt i slutet av besöket. Permanenta cookies ligger kvar lagrade i din enhet tills att du själv raderar dem, eller de raderas automatiskt av din webbläsare.

Cookies kan härstamma från oss (förstaprts-cookies) eller från tredjepartsföretag (trejdeparts-cookies). Tredjeparts-cookies möjliggör integration av vissa tjänster från tredjepartsföretag på webbplatser (t.ex. cookies för behandling av betalningstjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom en del webbplatsfunktioner inte fungerar utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen, eller visning av filmer). Andra cookies kan användas för att utvärdera användarbeteenden, eller för reklamsyften.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies som mäter webbpubliken) (nödvändiga cookies) lagras på basis av art. 6 (1) f GDPR), såvida inte andra lagstadgade krav gäller. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för en tekniskt felfri, optimerad tillgång till sina tjänster. Om resp. samtycke har begärts till lagring av cookies och jämförbara igenkänningsteknologier, baseras behandlingen endast på detta samtycke (art. 6 nr 1 lit. a GDPR och § 25 nr 1 TTDSG); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du får en avisering om placering av cookies och endast tillåter cookies i vissa fall, avslå cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när läsaren stängs. Vid deaktivering av cookies kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Du hittar mer information om vilka cookies och tjänster som används på denna webbplats i Cookie Statement.

Vi använder en process för administration av cookie-samtycken, där användarnas samtycke till användningen av cookies eller behandlingen och operatörerna som anges i processen kan erhållas och administreras och återkallas av användarna. I detta sammanhang lagras samtyckesförklaringen lagras, så att den inte behöver inhämtas igen, och samtycket kan bevisas enligt den lagenliga skyldigheten. Lagring kan ske på serversidan och/eller i en cookie (s.k. opt-in-cookie, eller med hjälp av jämförbara teknologier) så att ett samtycke kan allokeras till en användare eller dennes enhet. Följande information gäller avseende individuell information om operatörer av cookie-administrationstjänster: lagringstiden för samtycke kan vara upp till två år. En pseudonym användaridentifiering läggs upp och lagras med tiden för samtycket, information om samtyckets omfattning (t.ex. kategorier av cookies och/eller tjänsteleverantörer), samt använd läsare, system och enhet.

Samtycke till Cookiebot

Vår webbplats använder samtyckesteknologin från Cookiebot för att erhålla ditt samtycke till lagring av vissa cookies i din enhet eller till användning av vissa teknologier och dokumentation av detta enligt dataskyddslagstiftningen. Leverantör av denna teknologi är Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn, Danmark (nedan "Cookiebot").

När du besöker vår webbplats sker en uppkoppling till servrarna vid Cookiebot för att erhålla dina samtycken och andra deklarationer avseende användningen av cookies. Cookiebot lagrar då en cookie i din läsare för att kunna tilldela de samtycken du har givit, eller för återkallande av dem. De data som samlas in på detta sätt lagras tills att du ber oss radera dem, tills att du själv raderar Cookiebot-cookien eller när syftet med lagringen av data inte gäller längre. Lagringsskyldigheter som stipuleras i lagstiftningen påverkas inte.

Cookiebot används för att erhålla den juridiskt erforderliga samtycket till användningen av cookies. Rättslig grund är art. 6 nr 1 c GDPR.

Datasubjekt: användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av online-tjänster).

Typer av behandlade data: användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttidpunkter), meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).

Vi använder nödvändiga cookies för att fullgöra det befintliga användaravtalet med dig, eftersom de används för den tekniska behandlingen av användningen av webbplatsen (rättslig grund: art. 6 nr 1 lit. b) GDPR).

Vi använder andra cookies och Marketing & Analysis-tjänster - endast med ditt samtycke - för att dra slutsatser om dina intressen utifrån ditt användarbeteende och för att anpassa vår webbplats enligt dina intressen för att webbplatsen så användarvänlig, säker och tilltalande som möjligt och för att främja försäljningen av våra produkter och tjänster. Emellertid baseras denna användning endast på ditt samtycke i varje enskilt fall (rättslig grund: art. 6 nr 1 lit. a) GDPR).

Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke till användningen av cookies och Marketing & Analytics-tjänster på vår webbplats. Använd gärna vår cookie-manager för det ändamålet; den återfinns här.

Webbanalys (kallas även räckviddsmätning) används för att bedöma besökartrafiken på vår webbplats, och det kan innefatta besökarnas uppträdande, intressen eller demografisk information, t.ex. ålder eller kön, som pseudonymiserade värden. Med hjälp av räckviddsanalys kan vi t.ex. se när vår webbplats eller dess funktioner eller innehåll används mest, eller återbesöks. På samma sätt kan vi se vilka områden som kräver optimering.

Förutom webbanalys kan vi också komma att använda testrutiner, t.ex. för att testa och optimera olika versioner av vår webbplats eller dess komponenter.

I dessa syften skapas s.k. användarprofiler och de lagras i en fil (s.k. cookie) eller liknande åtgärd med samma syfte. Denna information kan t.ex. omfatta visat innehåll, besökta webbplatser och använda element där, teknisk information t.ex. använd webbläsare, använt datorsystem och information om antal användningar. Om användarna har samtyckt till insamling av deras platsdata kan även dessa behandlas, beroende på operatör.

Användarnas IP-adresser lagras också. Emellertid använder vi oss av IP-maskningsåtgärder (d.v.s. pseudonymisering genom avkortning av IP-adressen) för att säkra skyddet av användarna. Inom ramen för webbanalys, A/B-testning och optimering, lagras i allmänhet inga rena användardata (som e-postadresser eller namn), utan pseudonymer. Det innebär att vi, samt operatörerna av den använda programvaran, inte känner till användarnas verkliga identitet, utan endast den information som har lagrats i deras profiler för resp. procedurändamål.

Information på rättslig grund
om vi ber användarna om deras samtycke till användningen av externa leverantörer, är den rättsliga grunden för behandlingen samtycke. I annat fall behandlas användardata på basis av våra legitima intressen (t.ex. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

 • Typer av behandlade data
  Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttidpunkter), meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Datasubjekt
  Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av online-tjänster).
 • Syften med behandling
  Erhållande av mätningar (t.ex. åtkomststatistik, identifiering av återkommande besökare), profiler med användarrelaterad information (uppläggning av användarprofiler), detektering av botar.
 • Säkerhetsåtgärder
  IP-maskning (pseudonymisering av IP-adressen).
 • Rättslig grund
  samtycke (art. 6 nr 1 p. 1 lit. a. GDPR), berättigade intressen (art. 6 nr 1 p. 1 lit. f. GDPR).

Google Ads är ett online-annonseringsprogram från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/; integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-Out Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, annonsvisningsinställningar: https://adssettings.google.com/authenticated

Google Ads gör det möjligt för att spela upp annonser i Google sökmotor eller på tredjeparts webbplatser när användaren anger vissa söktermer i Google (”keyword targeting”). Dessutom kan målinriktad reklam visas på basis av de användardata som är tillgängliga hos Google (t.ex. platsdata och intressen) (inriktning på målgrupper). Som webbplatsoperatör kan vi utvärdera dessa data kvantitativt genom att analysera t.ex. vilka sökbegrepp som ledde fram till visning av våra annonser och hur många annonser som resulterade i motsvarande klickningar.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt art. 6 nr 1 lit. a GDPR och § 25 nr 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Här finns mer information: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Denna webbplats använder funktioner i Google Ads Remarketing. Operatör är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med Google Ads Remarketing kan vi allokera personer som samverkar med vår webbplats till specifika målgrupper för att sedan visa intressebaserad reklam för dem i Googles reklamnätverk (remarketing eller retargeting).

Dessutom kan de annonsmålgrupper som lagts upp med Google Ads Remarketing länkas med Googles enhetsövergripande funktioner. På deta sätt kan intressebaserade, personanpassade annonsmeddelanden, som har anpassats till dig beroende på din tidigare användning och surfingbeteende i en enhet (t.ex. mobiltelefon) också visas i någon annan av dina enheter (t.ex. platta eller PC).

Om du har ett Google-konto kan du invända mot personanpassad reklam via följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt art. 6 nr 1 lit. a GDPR och § 25 nr 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information samt integritetspolicyn återfinns i Googles integritetspolicy på: https://policies.google.com/technologies/ads.

Denna webbplats använder Google AdSense, en tjänst för integration av annonser. Operatör är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med hjälp av Google AdSense kan vi visa riktade annonser från tredjepart på vår webbplats. Innehållet i annonserna baseras på dina intressen, som Google bestämmer om baserat på ditt tidigare användaruppträdande. Dessutom beaktas sammanhangsrelaterad information såsom din plats, innehållet på den webbplats du besökte eller de Google-sökbegrepp du har angivit, vid valet av lämplig annons.

Google AdSense använder cookies, web beacons (osynlig grafik) och liknande igenkänningsteknologier. Detta kan användas för att utvärdera information såsom besökstrafik på dessa sidor.

Informationen som samlas in av Google Adsense om användningen av denna webbplats (inkl. din IP-adress) och leverans av annonsformat överförs till och lagras av Google-servrar i USA. Denna information kan komma att vidarebefordras av Google till Googles avtalsparter. Emellertid kopplar Google inte ihop din IP-adress med andra data som har lagrats av dig.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt art. 6 nr 1 lit. a GDPR och § 25 nr 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Här finns mer information: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Denna webbplats använder funktioner hos webbanalystjänsten Google Analytics. Operatör är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera uppträdandet hos webbplatsbesökarna. Därvid erhåller webbplatsoperatören olika användningsdata, t.ex. sidvisningar, besöksvaraktighet, använt operativsystem samt användarens ursprung. Data allokeras till användarens resp. enhet. Någon allokering till en användar-ID äger inte rum.

Google Analytics använder teknologier som möjjliggör igenkänning av användaren för att analysera användarbeteenden (t.ex. cookies eller enhetsfingeravtryck). Informationen som samlas in av Google om användningen av denna webbplats överförs normalt till en Google-server i USA och lagras där.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt art. 6 nr 1 lit. a GDPR och § 25 nr 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Här finns mer information: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen Ip-anonymisering på denna webbplats. Det innebär att din IP-adress kortas ned av Google i EU-medlemsstater eller i andra EES-avtalsstater, innan de överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och kortas ned där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information i syfte att för webbplatsoperatören utvärdera din användning av webbplatsen, att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten och att tillhandahålla andra tjänster som har samband med webbplatsaktiviteten och internetanvändningen. Den IP-adress som har överförts av din läsare som en del av Google Analytics kopplas inte ihop med andra data från Google.

Läsar-plugin

Du kan förhindra insamling och behandling av data genom Google genom att ladda ned och installera den läsar-plugin som är tillgänglig här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

För mer information om hur Google Analytics hanterar användardata, se Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Denna webbplats använder Google Conversion Tracking. Operatör är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med hjälp av Google Conversion Tracking kan Google och vi se om användaren har vidtagit vissa åtgärder eller inte. Vi kan t.ex. utvärdera vilka knappar på vår webbplats som har klickats hur ofta och vilka produkter man har tittat på eller köpts in särskilt ofta. Denna information används för att skapa konverteringsstatistik. Vi ser det totala antalet användare som har klickat på våra annonser och vilka åtgärder de har vidtagit. Vi tar inte emot någon information som kan användas för att identifiera användaren som person. Google själv använder cookies eller jämförbara igenkänningstekniker för identifiering.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt art. 6 nr 1 lit. a GDPR och § 25 nr 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om Google konverteringsspårning återfinns i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.

Denna webbplats använder funktioner i Google DoubleClick. Operatör är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan ”DoubleClick”).

DoubleClick används för att visa dig intressebaserad reklam genom Googles reklamnätverk. Reklamen kan inriktas direkt på resp. besökares intressen med hjälp av DoubleClick. Exempelvis kan våra annonser visas i Google sökresultat eller i banner-annonser som förknippas med DoubleClick.

För att intressebaserad reklam skall kunna visas för användarna måste DoubleClick kunna känna igen resp. besökare och koppla ihop besökta webbsidor, klickningar och annan information om användarbeteendet med dem. I det syftet använder DoubleClick cookies eller jämförbara igenkänningstekniker (t.ex. enhetsfingeravtryck). Informationen som samlas in kombineras till en pseudonym användarprofil i syfte att visa intressebaserad reklam för relevanta användare.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt art. 6 nr 1 lit. a GDPR och § 25 nr 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

För mer information om hur man kan invända mot den reklam som visas av Google, se följande länkar: https://policies.google.com/technologies/ads och https://adssettings.google.com/authenticated.

Vi använder Google Tag Manager. Operatör är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager är ett verktyg som gör det möjligt för oss att integrera spårnings- eller statistikverktyg och andra teknologier på vår webbplats. Google Tag Manager lägger inte själv upp användarprofiler, lagrar inte cookies och genomför inga oberoende analyser. Det enda syftet är att administrera och spela upp de verktyg som integreras via den. Emellertid samlar Google Tag Manager in din IP-adress, som också kan komma att överföras till Googles moderbolag i USA.

Användningen av Google Tag Manager baseras på art. 6 (1 ) lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en snabb och okomplicerad integration och administration av olika verktyg på sin webbplats. Om resp. samtycke har begärts, sker behandlingen endast på basis av art. 6 nr 1 lit. a GDPR och § 25 nr 1 TTDSG, i den mån som samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens enhet (t.ex. enhetsfingeravtryck) enligt definition i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information finns på https://marketingplatform.google.com och https://policies.google.com/privacy.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Här finns mer information: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Denna webbplats använder Hotjar. Operatör är Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (webbplats: https://www.hotjar.com).

Hotjar är ett verktyg som för analys av ditt användaruppträdande på denna webbplats. Med Hotjar kan vi registrera bl.a. dina mus- och bläddringsrörelser samt klickningar. Hotjar kan också se hur länge du har legat kvar med muspekaren på en viss punkt. Från denna informationen skapar Hotjar s.k. värmekartor, som kan användas för att se vilka webbplatsområden som besökaren helst går till.

Dessutom kan vi se hur länge du har legat kvar på en sida och när du lämnade den. Vi kan också se när du tog bort dina uppgifter i ett kontaktformulär (s.k. konverteringskanaler).

Dessutom kan Hotjar användas till att erhålla direkt återkoppling från webbplatsbesökare. Funktionen syftar till att förbättra webbutbudet från webbplatsoperatören.

Hotjar använder teknologier som möjliggör igenkänning av användaren i syfte att analysera användarbeteenden (t.ex. cookies eller användning av enhetsfingeravtryck).

Om samtycke har lämnats, baseras tjänsten endast på art. 6 (1) a GDPR och § 25 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om samtycke inte har erhållits, baseras användningen av denna tjänst på art. 6 nr 1 lit. f GDPR; webbplatsoperatören har ett rättmätigt intresse av att analysera användarbeteendet i syfte att optimera både sin webbplats och sin annonsering.

Deaktivering av Hotjar

Om du vill avstå från datainsamling genom Hotjar, klickar du på följande länk och följer anvisningarna där: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Observera att deaktiveringen av Hotjar måste göras separat för varje läsare eller enhet.

För mer information om Hotjar och de data tjänsten samlar in, se Hotjars integritetspolicy här: https://www.hotjar.com/privacy.

Vi använder oss av tjänster från programvarutillverkaren HubSpot. HubSpot är ett programvaruföretag från USA med filial i Irland (HubSpot European Headquarters, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Irland).

HubSpot är en tjänsteplattform. Den tjänst som används är en integerad programvarulösning som gör det möjligt för oss att administrera kunddata och arbeta med olika aspekter av vår online-marknadsföring. Hit hör bl.a. analys av landningssidor samt rapportering. I processen används ”web beacons”, och cookies lagras i den använda enheten.

Den insamlade informationen samt innehållet på vår webbplats lagras på servrar tillhörande vår programvarupartner HubSpot Ireland. Vi använder HubSpot för att analysera användningen av vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att fortlöpande optimera vår webbplats och att göra den mer användarvänlig. Vi använder också information för att se vilka av vårt företags tjänster som är intressanta för kunder och nyhetsbrevsprenumeranter, och för att kontakta dem i annonseringssyfte. Dessutom använder vi utvärderingen till att optimera vår webbplats.

Användarens IP-adress kortas ned av HubSpot i EU-medlemsstater eller i andra EES-avtalsstater. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en HubSpot-server i USA och kortas ned där.

Informationen som genereras av cookien om användarens användning av webbplatsen kan också överföras till en Google-server i USA och lagras där.

Databehandlingen baseras på art. 6 nr 1 lit. a GDPR (samtycke) förutsatt att samtycket lämnades via Cookie Consent Banner. Samtycket kan återkallas när som helst via följande länk.

Överföringen till tredjeland äger rum på basis av art. 49 (1) lit. a GDPR.

För mer information om HubSpot, se https://legal.hubspot.com/privacy-policy, https://legal.hubspot.com/dpa, och https://www.hubspot.com/.

Insights Tag / Conversion Measurement; tjänsteleverantör: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://www.linkedin.com; integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, cookie-policy: https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy; Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Vi behandlar personuppgifter i online-marknadsföringssystem, som kan inkludera i synnerhet marknadsföring av annonsutrymme eller visning av kampanj- och annat innehåll (samlingsbegrepp: ”innehåll”) på basis av användarnas möjliga intressen och mätningar av dess effektivitet.

I dessa syften skapas s.k. användarprofiler och de lagras i en fil (s.k. cookie) eller liknande åtgärd där relevant användarinformation lagras för visningen av ovannämnt innehåll. Denna information kan t.ex. omfatta visat innehåll, besökta webbplatser, använda online-nätverk, men även kommunikationspartners och teknisk information t.ex. använd webbläsare, använt datorsystem och information om antal användningar. Om användarna har samtyckt till insamling av deras platsdata kan även dessa behandlas.

Användarnas IP-adresser lagras också. Emellertid använder tillgängliga IP-maskningsrutiner (d.v.s. pseudonymisering genom avkortning av IP-adress) som skydd för användarna. Allmänt sett lagras inga rena användardata (som e-postadresser eller namn) inom ramen för online-marknadsföringsprocessen, utan pseudonymer. Det innebär att vi, samt operatörerna av online-marknadsföringsverktyg, inte känner till användarnas verkliga identitet, utan endast den information som har lagrats i deras profiler.

Informationen i profilerna lagras normalt i cookies eller liknande åtgärder. Dessa cookies kan senare läsas generellt på andra webbplatser som använder samma online-marknadsföringsverktyg, och analyseras i syfte att visa innehåll, samt kompletteras med ytterligare data och lagras på servrar tillhörande leverantören av online-marknadsföringsverktyget.

I undantagsfall kan rena uppgifter allokeras till profilerna. Detta är fallet t.ex. om användarna ingår i ett socialt nätverk vars procedur för online-marknadsföring används av oss, och nätverket länkar användarnas profiler med ovannämnda data. Observera att användare kan ingå ytterligare överenskommelser med operatörerna, t.ex. genom att lämna samtycke som en del av en registreringsprocess.

I princip har vi tillgång till endast summarisk information om resultaten av våra annonser. Men inom ramen för s.k. konverteringsmätning kan vi kontrollera vilka av våra processer för online-marknadsföring som har lett till s.k. konvertering, t.ex. tecknande av ett avtal med oss. Konverteringsmätningen används endast för prestandaanalyser av våra marknadsföringsåtgärder.

Såvida inte annat anges ber vi dig anta att cookies lagras i två års tid.

 • Opt-Out
  Vänligen se integritetspolicies för resp. tjänsteleverantör, samt möjligheter till invändning (s.k. opt-out). Om ingen uttrycklig opt-out-möjlighet har angivits är det möjligt att deaktivera cookies i inställningarna i din webbläsare. Emellertid kan detta innebära begränsningar av funktionerna på vår webbplats. Vi rekommenderar därför följande extra opt-out-möjligheter, vilka erbjuds samlat för varje område: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices.  c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Områdesövergripande: https://optout.aboutads.info.
 • Typer av behandlade data
  Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttidpunkter), meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, Ip-adresser), händelsedata (Facebook) (”händelsedata” är data som kan överföras av oss till Facebook, t.ex. via Facebook pixel (via appar eller annat), och avser individer eller deras åtgärder; data omfattar t.ex. Information om besök på webbplatser, samverkan med innehåll, funktioner, installationer av appar, köp av produkter etc.; händelsedata behandlas i syfte att bilda målgrupper för innehåll och annonsinformation (anpassad publik); händelsedata omfattar inte själva innehållet (t.ex. skriftliga kommentarar), ingen inloggningsinformation och inga kontaktuppgifter (d.v.s. inga namn, e-postadresser eller telefonnummer). Händelsedata raderas av Facebook efter max. två år, och de målgrupper som formats av dessa data raderas vid radering av vårt Facebook-konto).
 • Datasubjekt
  Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av online-tjänster).
 • Syften med behandlingen
  Marknadsföring, profiler med användarrelaterad information (uppläggning av användarprofiler), remarketing, konverteringsmätning (mätning av effektiviteten hos marknadsföringsaktiviteter), målinriktning, målinriktning (bestämning av målgrupper relevanta för marknadsföringssyften eller annan visning av innehåll).
 • Säkerhetsåtgärder
  IP-maskning (pseudonymisering av IP-adressen).
 • Rättslig grund
  samtycke (art. 6 nr 1 p. 1 lit. a. GDPR), berättigade intressen (art. 6 nr 1 p. 1 lit. f. GDPR).

Metoder för online-marknadsföring i syfte att placera innehåll och annonser i tjänsteleverantörens annonsnätverk (t.ex. I sökresultat, videor, på webbsidor etc). så att de visas för användare som har ett förmodat intresse av annonserna. Dessutom mäter vi konverteringen av annonserna, d.v.s. om användarna har använt dem som en möjlighet att interagera med annonserna och använda de annonserade erbjudandena (s.k. konvertering). Emellertid erhåller vi endast anonym information och inga personuppgifter om individuella användare.

Tjänsten används genom Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland.

Tjänsten används på basis av samtycke (art. 6 nr 1 p. 1 lit. a) GDPR) eller berättigat intresse (art. 6 nr 1 p. 1 lit. f) GDPR).

För mer information se: https://about.ads.microsoft.com/.

Integritetspolicy: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement; Opt-out: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/; ytterligare information: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/policies/legal-privacy-and-security.

Vi har integrerat funktioner i Twitter-tjänsten på denna webbplats. Dessa funktioner levereras av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland.

När det sociala media-elementet är aktivt etableras en direktanslutning mellan din enhet och Twitter-servern. Twitter får då information om ditt besök på denna webbplats. Genom att använda Twitter och funktionen ”Re-Tweet” länkas de webbplatser du besöker till ditt Twitter-konto, och andra användare får kännedom om detta. Vi vill hänvisa till att vi som operatör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i överförda data eller dess användning genom Twitter. För mer information se Twitters integritetspolicy: https://twitter.com/en/privacy.

Om samtycke har lämnats, används den ovannämnda tjänsten endast på basis av Art. 6 nr 1 lit. a GDPR och § 25 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om inget samtycke har erhållits baseras användningen av tjänsten på vårt berättigade intresse av att uppnå största möjliga synlighet i sociala medier.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Du kan ändra dina integritetsinställningar på Twitter i kontoinställningarna på https://twitter.com/account/settings.

Twitter Ads: placering av annonser inom Twitter-plattformen och utvärdering av annonsresultat; tjänsteleverantör: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland; moderbolag: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; rättslig grund: samtycke (art. 6 nr 1 p. 1 lit. a) GDPR); webbplats: https://ads.twitter.com/; integritetspolicy: https://twitter.com/privacy, (inställningar: https://twitter.com/personalization).

Vi använder tjänsten för att analysera användningen av vår webbplats för att fortlöpande förbättra både enskilda funktioner och erbjudanden samt användarens upplevelse. Tack vare den statistiska utvärderingen av användarbeteenden kan vi förbättra vår webbplats och göra den intressantare för dig som användare. Data raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte i vilket de samlades in.

Tjänsten lagrar och behandlar information om ditt användaruppträdande på vår webbplats. I det syftet använder tjänsten bl.a. cookies, d.v.s. små textfiler som lagras lokalt i din webbläsares cache-minne på din enhet och som möjliggör analys av dein användning av vår webbplats.

Användningen av Twitter Conversion Tracking baseras på rättslig grund art. 6 nr 1 p. 1 lit. a) GDPR). Samtycket kan återkallas när som helst.

Leverantör av tjänsten är Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, D02 AX07 Dublin 2, Irland. Mer information finns på https://twitter.com/ och https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Information om vilka data som behandlas av Twitter och i vilka syften återfinns i Twitters integritetspolicy.

Denna sajt använder s.k. Google Fonts, som tillhandahålls av Google, för enhetlig visning av typsnitt. Google Fonts installeras lokalt. Ingen uppkoppling till Google-servrar äger rum.

För mer information om Google Fonts, se https://developers.google.com/fonts/faq och Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps. Operatör är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att du skall kunna använda funktionerna i Google Maps måste din IP-adress lagras. Informationen överförs normalt till en Google-server i USA och lagras där. Operatören av denna webbplats har inget inflytande över dataöverföringen. Om Google Maps har aktiviterats kan Google använda Google Fonts för enhetlig visning av typsnitt. Vid anrop av Google Maps läser din läsare in de erforderliga webbfonterna i läsarens cache-minne för att kunna visa texter och typsnitt korrekt.

Användningen av Google Maps ligger i intresset för en tilltalande presentation av vår webbplats samt snabb identifiering av de orter som vi anger på webbplatsen. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 nr 1 lit. f GDPR. Om resp. samtycke har begärts, sker behandlingen endast på basis av art. 6 nr 1 lit. a GDPR och § 25 nr 1 TTDSG, i den mån som samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens enhet (t.ex. enhetsfingeravtryck) enligt definition i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Här finns mer information: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Mer information om hanteringen av användardata återfinns i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.

Vi använder "Google reCAPTCHA" (nedan "reCAPTCHA") på denna webbplats. Operatör är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om datainmatningen på denna webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller ett automatiserat program. I det syftet analyserar reCAPTCHA uppträdandet hos besökaren på webbplatsen utifrån vissa kriterier. Analysen startar automatiskt så snart som webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika information (t.ex. IP-adress, tid som tillbringats på webbplatsen av besökaren, eller musrörelser som användaren utför). De uppgifter som samlas in under analysen vidarebefordras till Google.

reCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare får ingen avisering om att analys pågår.

Lagringen och analysen av data baseras på art. 6 nr 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att skydda sin webbplats från illegitimt, automatiskt spionage och från spam. Om resp. samtycke har begärts, sker behandlingen endast på basis av art. 6 nr 1 lit. a GDPR och § 25 nr 1 TTDSG, i den mån som samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens enhet (t.ex. enhetsfingeravtryck) enligt definition i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

För mer information om Google reCAPTCHA, se Google integritetspolicy och Google tjänstevillkor här: https://policies.google.com/privacy och https://policies.google.com/terms.

Vi har integrerat Typeform på denna webbplats. Operatör är TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spanien (nedan Typeform).

Typeform gör det möjligt för oss att skapa online-formulär och integrera dem på vår webbplats. De uppgifter du anger i våra Typeform-formulär lagras på Typeforms servrar tills att du ber oss att radera dem, återkallar samtycket till lagringen, eller när syftet med lagringen av data inte längre föreligger (t.ex. efter att vi har slutfört bearbetningen av din förfrågan). Skyldigheter som stipuleras i lagstiftningen - i synnerhet lagringstider - påverkas inte.

Användningen av Typeform baseras på art. 6 nr 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av fungerande online-formulär. Om resp. samtycke har begärts, sker behandlingen endast på basis av art. 6 nr 1 lit. a GDPR och § 25 nr 1 TTDSG, i den mån som samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens enhet (t.ex. enhetsfingeravtryck) enligt definition i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Denna webbplats använder plug-ins från videoportalen Vimeo. Operatör är Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

När du besöker någon av våra sidor som är utrustad med Vimeo-videor, etableras en anslutning till Vimeo-servrarna. Detta talar om för Vimeo-servern vilka av våra sidor som du har besökt. Dessutom erhåller Vimeo din IP-adress. Emellertid har vi ställt in Vimeo så att tjänsten inte spårar din användaraktivitet, och inga cookies placeras ut.

Användningen av Vimeo ligger i intresset för en tilltalande presentation av vår webbplats. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 nr 1 lit. f GDPR. Om resp. samtycke har begärts, baseras behandlingen endast på art. 6 nr 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler och, enligt Vimeo, på ”berättigade affärsintressen”. Här finns mer information: https://vimeo.com/privacy.

För mer information om behandlingen av användardata, se Vimeos integritetspolicy på: https://vimeo.com/privacy.

Denna webbplats lägger in videor från webbplatsen YouTube. Operatör av sidorna är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i utökat integritetsläge. Enligt YouTube innebär detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökarna på denna webbplats innan de tittar på filmen. Emellertid är yppandet av data till YouTube-partners inte nödvändigtvis uteslutet av det utökade dataskyddsläget. Således ansluts YouTube - oavsett om du tittar på en film - till Google DoubleClick-nätverket.

Så snart som du startar en YouTube-video på denna webbplats etableras en anslutning till YouTube-servrarna. Detta talar om för YouTube-servern vilka av våra sidor som du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att allokera ditt surfingbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Dessutom kan YouTube, efter att en video har startats, lagra olika cookies i din enhet eller använda jämförbara igenkänningstekniker (t.ex. enhetsfingeravtryck). På detta sätt kan YouTube få information om besökare på denna webbplats. Informationen används bl.a. till att samla in videostatistik, förbättra användarupplevelsen och förhindra bedrägeriförsök.

Om så krävs kan ytterligare databehandlingsåtgärder aktiveras efter starten av en YouTube-video; vi har ingen kontroll över dessa åtgärder.

YouTube används i intresse av att skapa en tilltalande presentation av vår webbplats. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 nr 1 lit. f GDPR. Om resp. samtycke har begärts, sker behandlingen endast på basis av art. 6 nr 1 lit. a GDPR och § 25 nr 1 TTDSG, i den mån som samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens enhet (t.ex. enhetsfingeravtryck) enligt definition i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

För mer information om dataskydd vid YouTube, se dess integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy.

Du kan förhindra eller begränsa lagringen av cookies i din enhet genom att ställa in läsaren så att den inte accepterar cookies eller att den frågar dig innan cookies placeras, om du godkänner det eller ej. När cookies väl har placerats kan du radera dem när som helst. Se bruksanvisningen till din webbläsare för att se hur detta fungerar. Om du inte godkänner cookies kan det medföra begränsningar av användningen av vår tjänst.

Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke till användningen av cookies och Marketing & Analytics-tjänster på vår webbplats. Använd gärna vår cookie-manager för det ändamålet; den återfinns här.

Utgåva: oktober 2022